Na udzielanie świadczeń zdrowotnych na badanie immunohistochemiczne – barwienie bloków tkankowych.
Czas trwania zamówienia: 3 lata
Termin składania ofert upływa – 22.10.2019 r. o godzinie 10:00
Termin otwarcia ofert – 22.10.2019 r. o godzinie 12:00
Miejsce składania ofert w Kancelarii Szpitala
Materiały do konkursu zostały udostępnione na stronie internetowej Szpitala lub w Dziale Analiz Kosztów, Planowania i Rozliczeń Usług,
pon. - pt. w godz. 8:00-14:00
UWAGA: ZMIANA TERMINÓW - załącznik w formacie PDF

---------------> Ogłoszenie wyników konkursu