KONKURS OFERT
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych na badanie immunohistochemiczne – barwienie bloków tkankowych

Czas trwania zamówienia: 3 lata
Termin składania ofert upływa – 8.07.2019 r. o godzinie 10:00
Termin otwarcia ofert – 8.07.2019 r. o godzinie 12:00
Miejsce składania ofert w Kancelarii Szpitala

Czytaj więcej: Szczegółowe informacje i załączniki