OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
msssw.pl strona Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego
Strona główna  
 
Główne dane teleadresowe - Inne
Nazwa Telefon Faks
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 22 47-35-317
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH 22 47-35-275
DZIAŁ HIGIENY SZPITALNEJ 22 47-35-346
DZIAŁ ANALIZ KOSZTÓW, PLANOWANIA I ROZLICZANIA USŁUG 22 47-35-404
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 22 47-35-197
DZIAŁ KADR 22 47-35-380
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 22 47-35-301.
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY - ZAOPATRZENIE 22 47-35-170
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 22 47-35-145; 22 613-19-92
DZIAŁ TECHNICZNY 2247-35-401
DZIAŁ INFORMATYKI 22 47-35-400
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I KODOWANIA USŁUG MEDYCZNYCH 2281-56-862; 2247-35-152
PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA 22 47-35-240
BANK KRWI 22 47-35-177
PORADNIA MEDYCYNY PRACY 22 47-35-374
CENTRALNA STERYLIZACJA 22 47-35-141
PRACOWNIK SOCJALNY 22 47-35-229
PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA 22 47-35-216
 
 • Dyrekcja   (5)
 • Izba przyjęć   (1)
 • Inne   (18)
 • Mapka dojazdowa   (1)

  Kliknij, aby otworzyć - plan szpitala

   


  Administrator strony

  Wszelkie uwagi odnośnie technicznego/programistycznego (nie związanego z zawartością/treścią) funkcjonowania strony internetowej prosimy kierować do administratora:
  admin@mssw.pl


   Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że:
  1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@mssw.pl;
  3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
  4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

  Dodatkowo zgodnie z art.13 ust. 2 RODO informujemy, że:
  1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
  4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

  Inspektor Ochrony Danych: Michał Mrówka 
  e-mail: sekretariat@mssw.pl"

   

 
 
Top!
Top!