OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
msssw.pl strona Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego
Strona główna arrow Zasady przyjęć  
 
Zasady przyjęć

Szanowny Pacjencie,
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (MSSW), adres:
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa.
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia usług medycznych na rzecz ochrony zdrowia Pacjentów. W razie wystąpienia takiej konieczności, dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa.
Pacjencie, przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Pacjencie pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez MSSW na rzecz ochrony zdrowia Pacjentów, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, późn. zm.).

 

Pakiet onkologiczny
ZASADY PRZYJĘĆ DO LEKARZY SPECJALISTÓW
ZASADY PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH
ZASADY PRZYJĘĆ DO LEKARZY RODZINNYCH
ZASADY PRZYJĘĆ NA AMBULATORYJNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
 
 
Top!
Top!