OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
msssw.pl strona Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego
 
 
Certyfikat ISO Drukuj E-mail
Dostrzegając potrzebę zmian Dyrekcja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie rozpoczęła starania o uzyskanie certyfikatu ISO już w 2005 roku. W tym celu wdrożono System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001: 2000. Normę tę stosują organizacje, które są zdolne w sposób ciągły dostarczać wyroby czy usługi spełniające najwyższe wymagania odbiorcy, a także chcą zwiększać zadowolenie klienta poprzez skuteczne wdrożenie systemu zawierającego procesy stałego doskonalenia.

W MSSW wdrożenie Normy ISO 9001 : 2000 i wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością oznaczało nie tylko zastosowanie jasnych i jednolitych uregulowań w zakresie zapewnienia niezbędnych środków i infrastruktury do dalszej działalności, ale także przyczyniło się do pozytywnego kształtowania środowiska pracy, poprawiło komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz uruchomiło mechanizmy umożliwiające ciągłe doskonalenie.

W praktyce, wdrożenie Normy polegało na opracowaniu i zastosowaniu takich procedur systemowych i operacyjnych, które uregulowałyby poszczególne obszary działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, w którym za priorytet uznaje się dobro pacjenta, a także rozumienie i spełnianie jego potrzeb i oczekiwań.

W celu jak najlepszego nadzorowania działania Systemu utworzono stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością , a następnie wyłoniono zespół audytorów wewnętrznych spośród pracowników Szpitala - zbudowany w ten sposób system kontroli wewnętrznej pozwolił na stałe monitorowanie i doskonalenie działalności instytucji we wszystkich komórkach organizacyjnych.

Proces wdrażania systemu był okresem niezwykle wytężonej pracy dla całego personelu, a wizytacja audytorów zewnętrznych akredytowanej organizacji certyfikującej oceniająca poprawność wdrożonych rozwiązań potwierdziła wysoki poziom świadczonych usług w MSSW. W konsekwencji, w 2006 roku Szpital otrzymał certyfikat ISO 9001:2000.

W roku 2012 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie po raz kolejny przeszedł kontrolę audytorów zewnętrznych i uzyskał certyfikat ISO 9001: 2008 dla całej działalności Szpitala. Certyfikat ten, prócz oczywistych zalet komercyjnych i prestiżowych, jest jednocześnie wyrazem uznania dla dobrego funkcjonowania Szpitala, kierunków jego rozwoju, wysokich kwalifikacji personelu i doskonałego zarządzania.

iso

 

 
 
 
Top!
Top!