OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
msssw.pl strona Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego
Strona główna arrow Kombatanci.  
 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status Kombatanta lub Osoby Represjonowanej Drukuj E-mail

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w ramach Programu ,,Szpitale Przyjazne Kombatantom" i zawartego porozumienia z Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego respektuje szczególne uprawnienia Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz zapewnia takie uprawnienia wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej,
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
leczenia szpitalnego,
rehabilitacji leczniczej,
świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

Pacjenci - Kombatanci i Osoby Represjonowane

rejestrowani i proszeni są do gabinetów lekarskich i zabiegowych poza kolejnością;
mają wyznaczane terminy świadczeń zdrowotnych bez wpisywania na listę oczekujących, w możliwie najkrótszym terminie;
mają specjalnie oznakowaną indywidualną dokumentację medyczną. 

Dokumenty uprawniające do uzyskania świadczeń poza kolejnością:

legitymacja o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznycho symbolu ZUS Rw-51;
legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych. 

Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Realizacji Porozumienia
w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie jest Pani mgr Wiesława Kołodziejczyk.

Kontakt
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

telefon: 22 47-35-240

e-mail: a.kolodziejczyk @mssw.pl 

UWAGA: Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Porozumienia przyjmuje we wszelkich sprawach wymagających wyjaśnienia bądź interwencji na terenie Szpitala.

Lokalizacja
Łącznik C-D, piętro 1, pokój 25                        Plan Szpitala


Podstawa prawna:
art. 47 c oraz art. 57 ust.2 pkt 10 Ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);
Ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  ( Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

 

 
 
 
Top!
Top!