OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
msssw.pl strona Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego
Strona główna  
 
Plan szpitala Drukuj E-mail

kliknij, aby otworzyć mapę dojazdu

plan_mssw
























   

Mapka do pobrania w PDF 

LEGENDA


BUDYNEK A


   Parter

Centrum Diagnostyki Obrazowej: Zakład Medycyny Nuklearnej
Zakład Medycyny Rodzinnej POZ, Przychodnia dla Dzieci (wejście od Izby Przyjęć)
Centralna Sterylizacja

Piętro 1

Zakład Medycyny Rodzinnej POZ
Dział Zatrudnienia (Kadry)
Poradnia Medycyny Pracy
Administracja Szpitala
    - Statystyka
    - Dział Administracyjno - Gospodarczy
    - Dział Techniczny
    - Dział Zamówień Publicznych
    - Dział Zaopatrzenia

Piętro 2

Centrum Uronefrologii: Oddział Urologiczny
Blok Operacyjny Oddziału Urologicznego
 

Piętro 3

Blok Operacyjny Ogólny
Zakład Radiologii (RTG)

BUDYNEK  B


Piętro 1

Kasa
Dział Planowania
Dział Płac
Dział Księgowości
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
Referat ds. Marketingu
Specjalista ds. Organizacji Szpitala
Specjalista ds. Żywienia

Piętro 2

Centrum Uronefrologii: Oddział Urologiczny
Poradnia Stomatologiczna

Piętro 3

Blok Operacyjny Ogólny
Zakład Radiologii (RTG)

BUDYNEK  C


Poziom (-1)
Pomieszczenia techniczne Szpitala

Parter

Izba Przyjęć
- Rejestracja
Pracownia Elektromagnetyczna

Szatnia chorych
Pomieszczenia socjalne Pogotowia Ratunkowego

Magazyn Płynów
Dział Higieny Szpitalnej
Magazyn
 

Piętro 1
 

Oddział Neurologiczny
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

 

Piętro 2

Oddział Otolaryngologiczny
Centrum Uronefrologii: Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ
Pracownie Kardiologiczne
- Pracownia EKG
- Pracownia Echokardiografii
- Pracownia Testów Wysiłkowych
- Pracownia Holtera
- Pracownia Elektrofizjologiczna i Kontroli Stymulatorów

Piętro 3

Oddział Urazowo – Ortopedyczny
Blok Operacyjny Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Piętro 4

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Punkt Konsultacyjny Oddziału Ginekologiczno – Położniczego
Oddział Neonatologiczny
Oddział Okulistyczny



ŁĄCZNIK  C-D


Poziom (-1)

Kaplica Szpitala

Parter

             Dział Higieny Szpitalnej

Piętro 1

Pracownik Socjalny
Rzecznik Praw Pacjenta, Pełnomocnik Dyrektora ds. Kombatantów
Koordynator ds. Pielęgniarstwa

Dział Informatyki
Pełnomocnik Dyrektora ds. Obrony Cywilnej

Piętro 3

Poradnia Gastroenterologiczna

ŁĄCZNIK D – E


Poziom (-1)

Szatnie personelu
Szatnia chorych

Parter

Sale konferencyjne

BUDYNEK D


Parter

Pracownia USG ogólna
USG Przepływy Naczyniowe
USG Ginekologiczne
Pracownia ESWL
Centrum Diagnostyki Obrazowej
- Pracownia Tomografii Komputerowej
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego
- Samodzielna Pracownia Angiografii i Hemodynamiki

Piętro 1

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Zarząd Szpitala
- Dyrektor Naczelny
- Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
- Zastępca Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych
- Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych
- Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Zespół Radców Prawnych
 

Piętro 2

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej  „R”

Piętro 3

Oddział II Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Piętro 4

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Piętro 5

Centrum Dermatologii:

Oddział Dermatologii Dorosłych
Oddział Dermatologii Dziecięcej

Piętro 6

Oddział I Wewnętrzny

BUDYNEK E

Parter

Magazyny Apteczne
Archiwum

Piętro 1

Apteka

Piętro 2

Bank Krwi
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Piętro 3

Kuchnia

BUDYNEK F- WEJŚCIE GŁÓWNE- PARTER
 

IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH "A" - wejście tylko z zewnątrz budynku

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA
Poradnie:
Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Płuc, Dermatologii Dorosłych, Dermatologii Dzieci, Endokrynologiczna, Endokrynologiczna Osteoporozy, Ginekologiczno-Położnicza, Kardiologiczna, Laryngologiczna, Nefrologiczna, Neurologiczna,  Okulistyczna, Proktologiczna, Rehabilitacyjna, Reumatologiczna, Urologiczna.

Punkt Informacyjny

Kancelaria

Restauracja

Pasaż handlowy

Szatnia


PORTIERNIA


Brama wjazdowa na teren Szpitala dla pracowników i pojazdów służbowych, siedziba Ochrony Szpitala


kliknij, aby otworzyć mapę dojazdu


 

 

 
 
 
Top!
Top!