OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
msssw.pl strona Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego
Strona główna arrow Plan szpitala  
 
Plan szpitala Drukuj E-mail

kliknij, aby otworzyć mapę dojazdu

plan_mssw
   

Mapka do pobrania w PDF 

LEGENDA


BUDYNEK A


   Parter

Centrum Diagnostyki Obrazowej: Zakład Medycyny Nuklearnej
Zakład Medycyny Rodzinnej POZ, Przychodnia dla Dzieci (wejście od Izby Przyjęć)
Centralna Sterylizacja

Piętro 1

Zakład Medycyny Rodzinnej POZ
Dział Zatrudnienia (Kadry)
Poradnia Medycyny Pracy
Administracja Szpitala
    - Statystyka
    - Dział Administracyjno - Gospodarczy
    - Dział Techniczny
    - Dział Zamówień Publicznych
    - Dział Zaopatrzenia

Piętro 2

Centrum Uronefrologii: Oddział Urologiczny
Blok Operacyjny Oddziału Urologicznego
 

Piętro 3

Blok Operacyjny Ogólny
Zakład Radiologii (RTG)

BUDYNEK  B


Piętro 1

Kasa
Dział Planowania
Dział Płac
Dział Księgowości
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
Referat ds. Marketingu
Specjalista ds. Organizacji Szpitala
Specjalista ds. Żywienia

Piętro 2

Centrum Uronefrologii: Oddział Urologiczny
Poradnia Stomatologiczna

Piętro 3

Blok Operacyjny Ogólny
Zakład Radiologii (RTG)

BUDYNEK  C


Poziom (-1)
Pomieszczenia techniczne Szpitala

Parter

Izba Przyjęć
- Rejestracja
Pracownia Elektromagnetyczna

Szatnia chorych
Pomieszczenia socjalne Pogotowia Ratunkowego

Magazyn Płynów
Dział Higieny Szpitalnej
Magazyn
 

Piętro 1
 

Oddział Neurologiczny
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

 

Piętro 2

Oddział Otolaryngologiczny
Centrum Uronefrologii: Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ
Pracownie Kardiologiczne
- Pracownia EKG
- Pracownia Echokardiografii
- Pracownia Testów Wysiłkowych
- Pracownia Holtera
- Pracownia Elektrofizjologiczna i Kontroli Stymulatorów

Piętro 3

Oddział Urazowo – Ortopedyczny
Blok Operacyjny Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Piętro 4

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Punkt Konsultacyjny Oddziału Ginekologiczno – Położniczego
Oddział Neonatologiczny
Oddział OkulistycznyŁĄCZNIK  C-D


Poziom (-1)

Kaplica Szpitala

Parter

             Dział Higieny Szpitalnej

Piętro 1

Pracownik Socjalny
Rzecznik Praw Pacjenta, Pełnomocnik Dyrektora ds. Kombatantów
Koordynator ds. Pielęgniarstwa

Dział Informatyki
Pełnomocnik Dyrektora ds. Obrony Cywilnej

Piętro 3

Poradnia Gastroenterologiczna

ŁĄCZNIK D – E


Poziom (-1)

Szatnie personelu
Szatnia chorych

Parter

Sale konferencyjne

BUDYNEK D


Parter

Pracownia USG ogólna
USG Przepływy Naczyniowe
USG Ginekologiczne
Pracownia ESWL
Centrum Diagnostyki Obrazowej
- Pracownia Tomografii Komputerowej
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego
- Samodzielna Pracownia Angiografii i Hemodynamiki

Piętro 1

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Zarząd Szpitala
- Dyrektor Naczelny
- Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
- Zastępca Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych
- Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych
- Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Zespół Radców Prawnych
 

Piętro 2

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej  „R”

Piętro 3

Oddział II Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Piętro 4

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Piętro 5

Centrum Dermatologii:

Oddział Dermatologii Dorosłych
Oddział Dermatologii Dziecięcej

Piętro 6

Oddział I Wewnętrzny

BUDYNEK E

Parter

Magazyny Apteczne
Archiwum

Piętro 1

Apteka

Piętro 2

Bank Krwi
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Piętro 3

Kuchnia

BUDYNEK F- WEJŚCIE GŁÓWNE- PARTER
 

IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH "A" - wejście tylko z zewnątrz budynku

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA
Poradnie:
Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Płuc, Dermatologii Dorosłych, Dermatologii Dzieci, Endokrynologiczna, Endokrynologiczna Osteoporozy, Ginekologiczno-Położnicza, Kardiologiczna, Laryngologiczna, Nefrologiczna, Neurologiczna,  Okulistyczna, Proktologiczna, Rehabilitacyjna, Reumatologiczna, Urologiczna.

Punkt Informacyjny

Kancelaria

Restauracja

Pasaż handlowy

Szatnia


PORTIERNIA


Brama wjazdowa na teren Szpitala dla pracowników i pojazdów służbowych, siedziba Ochrony Szpitala


kliknij, aby otworzyć mapę dojazdu


 

 

 
 
 
Top!
Top!