OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
msssw.pl strona Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego
Strona główna arrow Wydarzenia arrow Certyfikat ISO  
 
Certyfikat ISO Drukuj E-mail
Dostrzegając potrzebę zmian Dyrekcja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie rozpoczęła starania o uzyskanie certyfikatu ISO już w 2005 roku. W tym celu wdrożono System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001: 2000. Normę tę stosują organizacje, które są zdolne w sposób ciągły dostarczać wyroby czy usługi spełniające najwyższe wymagania odbiorcy, a także chcą zwiększać zadowolenie klienta poprzez skuteczne wdrożenie systemu zawierającego procesy stałego doskonalenia.

W MSSW wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001: 2000 oznaczało nie tylko zastosowanie jasnych i jednolitych uregulowań w zakresie zapewnienia niezbędnych środków i infrastruktury do dalszej działalności, ale także przyczyniło się do pozytywnego kształtowania środowiska pracy, poprawiło komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz uruchomiło mechanizmy umożliwiające ciągłe doskonalenie.

W praktyce, wdrożenie Systemu polegało na opracowaniu i zastosowaniu takich procedur systemowych i operacyjnych, które uregulowałyby poszczególne obszary działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, w którym za priorytet uznaje się pacjenta, a także rozumienie i spełnianie jego potrzeb i oczekiwań.

W celu jak najlepszego nadzorowania działania Systemu utworzono stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, a następnie wyłoniono zespół auditorów wewnętrznych spośród pracowników Szpitala. Zbudowany w ten sposób system nadzoru pozwolił na stałe monitorowanie i doskonalenie działalności we wszystkich komórkach organizacyjnych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Proces wdrażania systemu był okresem niezwykle wytężonej pracy dla całego personelu. Wizytacja auditorów zewnętrznych akredytowanej organizacji certyfikującej oceniająca poprawność wdrożonych rozwiązań potwierdziła wysoki poziom świadczonych usług w MSSW. W konsekwencji, w 2006 roku Szpital otrzymał certyfikat ISO 9001: 2000 w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki i rehabilitacji.

W kolejnych latach wdrożony w MSSW System Zarządzania Jakością był utrzymywany i doskonalony. Poddawany był corocznemu auditowi zewnętrznemu nadzoru organizacji certyfikującej, a w odstępach trzyletnich poddawany był ocenie tejże organizacji w celu ponownej certyfikacji.

Każdorazowo organizacja certyfikująca oceniała pozytywnie System Zarządzania Jakością w MSSW, w efekcie, czego Szpital posiada ciągłość certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Od stycznia 2015 MSSW posiada certyfikat ISO 9001:2015.

Certyfikat oprócz oczywistych zalet prestiżowych, jest jednocześnie wyrazem uznania dla dobrego funkcjonowania Szpitala, kierunków jego rozwoju, wysokich kwalifikacji personelu i doskonałego zarządzania.

CERTYFIKAT ISO - w formacie PDF

 
wstecz   dalej »
 
 
Top!
Top!