DYREKTOR_LOJEWSKA_I_IMG

 

 

Zastępca dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych 
główny księgowy - mgr Barbara Łojewska

Zastępca dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych - główny księgowy kieruje i nadzoruje pracę komórek finansowo-księgowych.
Odpowiada za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Szpitala - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.