O nas
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (dawniej Centralny Szpital Kolejowy) jest jednym z najlepszych ośrodków leczniczych na Mazowszu. Położony jest w urokliwej warszawskiej dzielnicy Wawer-Międzylesie, w malowniczym, otoczonym lasami i zacisznym miejscu. Od ponad 50 lat Szpital wykorzystuje w najlepszy, praktyczny sposób nowe, naukowe osiągnięcia, technologie i metody leczenia, stale podnosząc standardy opieki i leczenia pacjentów.

  BUDYNEK_GLOWNY_SZPITAL_1

 

 

 

 

HISTORIA SZPITALA

Pierwszą najważniejszą datą z jego historii jest rok 1954, kiedy to rozpoczęto budowę szpitala mającego obejmować opieką pracowników kolei i ich rodziny. 30 października 1960 nastąpiło jego uroczyste otwarcie. W 1962 roku przyjęto nową nazwę szpitala: Centralny Szpital Kolejowy w Warszawie – Międzylesiu.

Do 31 października 1998 Szpital był ściśle związany z Polskimi Kolejami Państwowymi – podlegał bezpośrednio Centralnemu Zarządowi Kolejowej Służby Zdrowia. Miał wyspecjalizowane oddziały oraz bardzo bogate zaplecze diagnostyczne dla pozostałych 22 szpitali kolejowych w Polsce. Pierwszym dyrektorem był dr n.med. Tadeusz Chojnacki. Z dniem otwarcia Szpitala w 1960 roku zapoczątkowały swoją działalność następujące jednostki:

I Oddział Wewnętrzny
II Oddział Wewnętrzny
III Oddział Wewnętrzny
Oddział Neurologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
I Oddział Chirurgiczny
Dział Anestezjologii
Laboratorium
Zakład Radiologii
Zakład Anatomii Patologicznej
Zakład Fizykoterapii
Apteka

Już 15 listopada 1960 roku, w miesiąc po otwarciu, uruchomiono oddział torakochirurgii , który stał się II Oddziałem Chirurgicznym. Kilka tygodni później otwarto kolejne oddziały:  urologii, okulistyki, noworodków, a także punkt krwiodawstwa.

Podniesienie rangi Szpitala w 1962 roku oznaczało dodatkowe zadania: konsultowanie, leczenie oraz przeprowadzanie badań diagnostycznych chorych hospitalizowanych w całej sieci PKP. Wymagało to podwyższenia kwalifikacji personelu oraz wyposażenia zakładu w odpowiednią aparaturę diagnostyczną. W związku z tym został przebudowany zakład radiologii, uruchomiono pracownię do badań dynamicznych układu krążenia - była to jedna z pierwszych w Polsce pracowni tego typu. Powstała również pracownia badań izotopowych, oddział intensywnej opieki medycznej, dział nadzoru kardiologicznego, stacja dializ - początkowo z siedmioma stanowiskami sztucznej nerki. Na przestrzeni lat liczba leczonych pacjentów stale rosła. W 1961 roku wynosiła 5722 osób, w 1970 roku - 8464, 1980 roku - 10840, w latach 90. wahała się między 12 a 13 tysięcy, w 2006 roku wzrosła aż do 18 tysięcy. Przyczyniło się do tego między innymi oddanie do użytku w latach 70. IV oddziału wewnętrznego usytuowanego w Warszawie – Wawrze, przy ulicy Strusia, rozszerzając tym samym znacznie możliwości lecznicze Szpitala. W tym okresie szpital dysponował 520 łóżkami.

Od roku 1983 zaczął się pierwszy etap rozbudowy Szpitala. Według planów inwestycyjnych pierwszym obiektem był hotel dla pielęgniarek. Jego realizacja w roku 1987 pozwoliła na utworzenie bazy dla zamiejscowych pracowników. W latach 90. przystąpiono do kolejnego etapu, czyli budowy ośmiokondygnacyjnego bloku D na 280 łóżek z 6 salami operacyjnymi, centralną sterylizatornią, blokiem intensywnego nadzoru na 22 łóżka, zakładem szybkiej diagnostyki. Kolejne budynki E i F miały obejmować centralną kuchnię, budynek główny z głównym wejściem oraz budynek przychodni specjalistycznej. Nie przerywając ani na moment przyjmowania pacjentów, podjęto szereg ważnych przedsięwzięć, poczynając od modernizacji pralni po remont pomieszczeń pracowni izotopów, adaptację pomieszczeń tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Odbywały się także prace adaptacyjne w oddziale okulistyki, izbie przyjęć, w oddziale kardiologii, urologii, neurologii, oddziałach wewnętrznych czy wreszcie zakładzie medycyny rodzinnej. Przyniosło to podniesienie standardu usług, zwiększenie funkcjonalności poszczególnych jednostek oraz dalsze zwiększenie ich roli w przynoszeniu ulgi cierpiącym i chorym.

Niestety, wprowadzona w roku 1999 reforma doprowadziła do głębokiej zapaści większość placówek kolejowej służby zdrowia. Lecznictwo kolejowe praktycznie w ogóle nie zostało uwzględnione w założeniach reformy. Szpital postrzegany był jako resortowy, chociaż od stycznia 1999 roku jego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, jednak wówczas skazany został na likwidację. Bezpośrednim skutkiem takiej decyzji było przede wszystkim zaniechanie dalszej rozbudowy, jak również zamieszanie i ciągłe nieporozumienia dotyczące organów założycielskich oraz początkowo odmowa regionalnej Kasy Chorych na finansowanie leczenia pacjentów województwa mazowieckiego.

Od 1999 roku Szpital ma podpisane umowy z płatnikiem - początkowo z MRKCH i BRKCH, a obecnie Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest szpitalem II poziomu referencyjnego, z którego usług może korzystać każdy ubezpieczony z terenu całego kraju. Przyjmuje pacjentów z całej Polski, ubezpieczonych w NFZ, pacjentów pełnopłatnych oraz świadczy usługi na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej – publicznych i niepublicznych, a także zakładów pracy. Z chwilą podpisania stałych umów jednostka może stale i bez przeszkód realizować swoje zadania i prowadzić działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

„W Naszym Szpitalu pacjent jest najważniejszy, znajduje się w centrum wszystkich działań. Personel stale dąży do zapewnienia pacjentom przyjaznego środowiska, ciepłych relacji z pacjentami i ich rodzinami. Zależy nam, by każdy nasz pacjent czuł się bezpiecznie, dlatego za priorytet stawiamy sobie najwyższą jakość świadczeń i rodzinną atmosferę. W tym celu wdrażamy system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-NE ISO 9001: 2000” – mówi Jarosław Rosłon, będący od 2002 r. dyrektorem MSS.

 wejscie2

 

 

 

 DZIAŁALNOŚĆ

W związku ze zmianami wynikającymi z przekształcania się systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w Szpitalu realizowany jest kompleksowy program restrukturyzacji. Dzięki wyjątkowo ofiarnej pracy i kwalifikacjom całego personelu, dzięki programom koordynowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz doskonałemu wyposażeniu w aparaturę medyczną Szpital jest nadal jednym z wiodących zakładów opieki zdrowotnej na mazowieckim rynku usług medycznych. W ostatnim czasie udało nam się prawie podwoić liczbę świadczeń medycznych! Uzyskano to bez zwiększenia zatrudnienia oraz liczby łóżek szpitalnych.

Do podstawowych zadań MSSW należy:

- zapewnienie ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej, specjalistycznej, pomocy doraźnej, rehabilitacji medycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, i transportu sanitarnego, zintegrowanego ratownictwa medycznego;

- realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa;

- wykonywanie innych zadań związanych z odrębnymi przepisami;

- wykonywanie innej działalności gospodarczej określonej przez statut MSSW;

Szpital dysponuje infrastrukturą umożliwiającą jednorazowe hospitalizowanie blisko 480 pacjentów, którym zapewnia: szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną i diagnostyczną; sprawne leczenie i rodzinną atmosferę, służącą przywracaniu, utrzymywaniu i zachowaniu zdrowia; opiekę wysoko wykwalifikowanych specjalistów; kadrę medyczną (lekarzy, pielęgniarki i położne) z wieloletnim doświadczeniem; najnowsze techniki zabiegowe, operacyjne i diagnostyczne; dobre przygotowanie i pełne bezpieczeństwo w czasie zabiegów i hospitalizacji. Rocznie w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie hospitalizowanych jest blisko 23 tys. Pacjentów. Poradnie specjalistycznie udzielają ponad. 146 tys. porad, wszystkie pracownie diagnostyczne szpitala wykonują rocznie ok. 624 tys. badań. Personel medyczny Szpitala stale kształci się, działa na arenie naukowo-szkoleniowej, biorąc udział w sympozjach, szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą. Wielu naszych lekarzy jest autorami publikacji naukowych cenionych na całym świecie i niekwestionowanymi autorytetami w swoich dziedzinach.

Długoletnie doświadczenie kadry medycznej oraz stale rozwijana i modernizowana baza sprawiają, że MSSW cieszy się niesłabnącym uznaniem i renomą oraz ma znaczące sukcesy w świadczeniu usług medycznych na najwyższym poziomie. W styczniu 2006 roku Szpital uzyskał Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki i rehabilitacji. Szpital pomyślnie przechodził procesy recertyfikacji uzyskując kolejno certyfikat ISO 9001 : 2008, a następnie certyfikat ISO 9001 : 2015 dla całej działalności Szpitala.