Polityka jakości

POLITYKA JAKOSCI
Miedzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie działa na rzecz pacjentów od 1960 roku.
Jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zapewniającym kompleksową opiekę
medyczną w zakresie diagnostyki, leczenia, zapobiegania zachorowaniom i promowania zachowań prozdrowotnych.

Misja naszej organizacji:
Szpital naszym domem, Pacjent naszą rodziną.
Leczymy nowocześnie, bezpiecznie i z sercem.”
 

Nasze cele strategiczne:

- Stworzenie jednostki ochrony zdrowia o najwyższym poziomie świadczonych usług, dostosowanej do potrzeb społeczeństwa i nadążajacej za rozwojem nauk medycznych.

- Uzyskanie wiodącej pozycji przez Szpital na rynku usług medycznych województwa mazowieckiego.

- Stałe pozyskiwanie pacjentów.

- Stałe pozyskiwanie partnerów do współpracy.

- Systematyczne wprowadzanie nowych technologii medycznych wynikających z postępu nauk medycznych oraz zapotrzebowania pacjentów.

- Stałe modernizowanie i rozwijanie bazy terapeutyczno-diagnostycznej.

- W kierunkach strategicznych dla Szpitala uzyskanie dominującej pozycji w Polsce.

- Dostosowanie infrastruktury Szpitala do obowiązujących wymagań prawnych.

-Przygotowanie Szpitala do usług komercyjnych.

Politykę jakości realizujemy poprzez: 

- Stworzenie Szpitala przyjaznego pacjentom.

- Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów.

- Dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-leczniczym.

- Analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz ich zaspakajanie zgodnie z wiedzą medyczną.

- Monitorowanie satysfakcji pacjentów i pracowników.

- Monitorowanie zapotrzebowania na konkretne usługi medyczne.

- Dostosowanie infrastruktury szpitala do przepisów zewnętrznych.

- Doskonalenie organizacji pracy w celu zapewnienia świadczenia usług na optymalnym poziomie.

- Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.

- Zapewnienie pracownikom optymalnych warunków pracy.

- Współpracę z interesariuszami Szpitala.

 - Utrzymanie i doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą ISO 9001: 2008 .

 

Zatwierdził Wyd. II z dnia 08.03.2010 r.  

Dyrektor dr Jarosław Rosłon    

 


  future_2