BANK KRWI
17

Bank Krwi w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym powstał w 1999 roku
po przekształceniu go z Punktu Krwiodawstwa, przy którym działał pierwszy w Polsce przyszpitalny Klub Honorowych Dawców Krwi. Po jego rozwiązaniu Bank Krwi zajmuje się gospodarką krwi w Szpitalu.

ZAKRES DZIAŁANIA
- składanie zamówień na krew zgodnie z zamówieniami Oddziałów,
- odbieranie, przechowywanie i wydawanie krwi oraz jej składników,
- prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi,
- prowadzenie dokumentacji zużycia krwi i jej składników.

Ponadto do zadań kierownictwa Banku Krwi w MSSW należy:

- nadzorowanie leczeniem krwią w Oddziałach Szpitalnych,
- planowanie zaopatrzenia Szpitala w krew i jej składniki,
- organizowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu krwiolecznictwa,
- sporządzanie sprawozdań z działalności Banku dla Centrum Krwiodawstwa
   i Krwiolecznictwa w Warszawie,
- przygotowywanie standardowych procedur operacyjnych SOP.

KADRA  
 Kierownik mgr Sylwia Gryczka
 Starsza pielęgniarka lic. piel. Beata Hercan 

LOKALIZACJA
Budynek E, piętro 2                                         Plan Szpitala

KONTAKT
Telefony: 22 47-35-177;   22 47-35-327
  
21 

 

BUDYNEK_GLOWNY_SZPITAL