Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status Kombatanta lub Osoby Represjonowanej

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w ramach Programu ,,Szpitale Przyjazne Kombatantom" i zawartego porozumienia z Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego respektuje szczególne uprawnienia Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz zapewnia takie uprawnienia wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej,
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
leczenia szpitalnego,
rehabilitacji leczniczej,
świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

Pacjenci - Kombatanci i Osoby Represjonowane

rejestrowani i proszeni są do gabinetów lekarskich i zabiegowych poza kolejnością;
mają wyznaczane terminy świadczeń zdrowotnych bez wpisywania na listę oczekujących, w możliwie najkrótszym terminie;
mają specjalnie oznakowaną indywidualną dokumentację medyczną. 

Dokumenty uprawniające do uzyskania świadczeń poza kolejnością:

legitymacja o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznycho symbolu ZUS Rw-51;
legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych. 

Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Realizacji Porozumienia
w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie jest Pani mgr Wiesława Kołodziejczyk.

Kontakt
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

telefon: 22 47-35-240

e-mail: a.kolodziejczyk @mssw.pl 

UWAGA: Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Porozumienia przyjmuje we wszelkich sprawach wymagających wyjaśnienia bądź interwencji na terenie Szpitala.

Lokalizacja
Łącznik C-D, piętro 1, pokój 25                        Plan Szpitala


Podstawa prawna:
art. 47 c oraz art. 57 ust.2 pkt 10 Ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);
Ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  ( Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)