Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE