RPO

1. Zakup aparatu USG

2. Zakup gamma kamery

3. Informatyzacja