Program skierowany jest dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych leczonych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala.

Program realizowany jest w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.

Program finansowany jest przez Województwo Mazowieckie.