Warunki odwiedzin

Odwiedziny pacjentów przebywających w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie odbywają się:

 • w dni powszednie w godzinach 13.00 - 19.00;

 • w dni wolne od pracy w godzinach 11.00 - 19.00;

 • w Oddziale Dermatologii Dorosłych w dni powszednie i wolne od pracy w godzinach 8.00 - 19.00;

 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, w sali intensywnej opieki neurologicznej i w salach pooperacyjnych odwiedzanie chorych jest ograniczone i może odbyć się za zgodą właściwego dla danego oddziału kierownika lub lekarza dyżurnego;

 • indywidualny czas odwiedzin należy ustalić z lekarzem dyżurnym oddziału;

 • w czasie wizyt (obchodów) lekarskich osoby odwiedzające powinny opuścić oddział szpitalny.

UWAGA!  Szczegółowe zasady przebywania na terenie Szpitala dostępne są  w Regulaminie Organizacyjnym MSSW.

Wejście główne Szpitala czynne jest w godzinach: 6.00– 20.00