Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na lata 2019-2021.
Termin składania ofert do 10 grudnia 2018 r.

1) Szczegółowe warunki konkursu ofert - plik w formacie pdf - dokument zeskanowany
2) Edytowalne załączniki - pliki w formacie worda:
załącznik nr 1 (oferta cenowa)
załącznik nr 2 (oświadczenie)
załącznik nr 3 (opis warunków)

3) Szczegółowe warunki konkursu ofert - pliki w formacie pdf:
Oferta cenowa
Oświadczenie
Opis warunków
Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Umowa na świadczenia zdrowotne - IOD


Rozstrzygnięciem konkursu ofert:

 

plik tekstowy w formacie pdf

plik ze skanem dokumentu w formacie pdf