Menu Content/Inhalt
Start

Statystyka

Użytkownicy: 1
Nowości: 55
Linki: 0
gości: 45900
Dane o podmiocie
 
 
 logo BIP Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Nazwa jednostki:
MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

Adres:
BURSZTYNOWA 2,  04-749 WARSZAWA

Telefon:
(22) 47-35-383 
 
Tel/Fax:
(22) 815-67-39
 
Adres poczty internetowej:

Adres strony internetowej:

 


„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.)”.

 
 

 

 

Gościmy