Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje BIP arrow Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje

Statystyka

Użytkownicy: 1
Nowości: 55
Linki: 0
gości: 42997
Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje Drukuj Email

Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje:

 

Dyrektor lek. med. Jarosław Rosłon, który:

·         Zarządza, kieruje i reprezentuje Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na zewnątrz,

·         samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala (chyba, że obowiązujące przepisy stanowią inaczej) i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

-          Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa – funkcję sprawuje dr n. med. Witold Pikto-Pietkiewicz, który kieruje i nadzoruje pracę pionu medycznego w zakładach leczniczych „Lecznictwo stacjonarne” i „Lecznictwo ambulatoryjne”.

-      Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych - funkcję sprawuje mgr Marzena Dymkowska-Gacyk, która kieruje i nadzoruje pracę pionu administracyjno – eksploatacyjnego.

-         Zastępcy dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych – głównego księgowego - funkcję sprawuje mgr Barbara Łojewska, która kieruje i nadzoruje pracę pionu finansowo - księgowego.

-    Zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa - funkcję sprawuje mgr Barbara Kisielińska – Holka, która kieruje i nadzoruje pracę w pionie medycznym w zakładach leczniczych: „Lecznictwo stacjonarne” i „Lecznictwo ambulatoryjne”. Odpowiada za zagwarantowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej w MSSW, organizuje i nadzoruje pracę personelu pielęgniarskiego, położnych, ratowników medycznych i pomocniczego personelu medycznego oraz działu higieny szpitalnej, centralnej sterylizacji, poradni profilaktyki i promocji zdrowia a także pracownika socjalnego.

 

W Szpitalu Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie działa Rada Społeczna która jest: organem inicjującym i opiniodawczym. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora.

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »