Menu Content/Inhalt
Start arrow Instrukcje BIP arrow Zasady udostępniania danych

Statystyka

Użytkownicy: 1
Nowości: 55
Linki: 0
gości: 43004
Zasady udostępniania danych Drukuj Email

W oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.), Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 1167, ze zm) oraz dodatkowo:

  • dokumenty księgowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2342),

  • dokumenty medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 6 sierpnia 2008 roku o prawach pacjenta  z Ustawą z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1318) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów  dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.2015 r. poz. 2069 ), 

  • dokumenty kadrowe, płacowe zgodnie z Kodeksem Pracy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »