KOMUNIKAT DOTYCZĄCY CZASOWEGO WSTRZYMANIA WYKONYWANIA PROCEDUR PLANOWYCH

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (MSSW)

Zostaje czasowo wstrzymane wykonywanie wszystkich procedur planowych, w tym:
  • hospitalizacji planowych w związku diagnostyką i leczeniem (nie dotyczy pacjentów z kartą DILO )
  • badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej oraz innych diagnostycznych badań ambulatoryjnych, realizowanych w MSSW
  • planowych porad ambulatoryjnych realizowanych w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej i Zakładzie Medycyny Rodzinnej (POZ).

Zakład Medycyny Rodzinnej (POZ) tel.: 22 47-35-447; 22-47-35-448

Porady ambulatoryjne mogą i powinny być realizowane pod postacią telekonsultacji.

Wprowadzono następujące zmiany organizacyjne w pracy Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej:

Przejście na zapisy jedynie drogą telefoniczną (22 4735 100)
Teleporady będą wykonywane przez lekarzy, w uzgodnionym terminie ( zapisy j/w).
Przełożenie na kwiecień/maj planowych wizyt, które nie mogą być realizowane jako teleporady: dotyczy pacjentów pierwszorazowych i wizyt połączonych z zabiegami.
Realizowane są w przychodni porady, w tym porady zabiegowe niezbędne np. w związku kontynuacją leczenia pohospitalizacyjnego.

JEŻELI BEZWZGLĘDNIE PAŃSTWO NIE MUSICIE SIĘ DO NAS ZGŁASZAĆ, ZOSTAŃCIE W DOMU.