INFORMUJEMY PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIA PLANOWE ( ZABIEGI OPERACYJNE I DIAGNOSTYCZNE ), że MSSW z dniem 1 czerwca 2020 r. powrócił do realizacji tych świadczeń. Mając na uwadze trwającą epidemię COVID-19, organizacja udzielania tych świadczeń wymaga zachowania niezbędnych warunków bezpieczeństwa, zarówno ze strony Szpitala jak i pacjenta. Dlatego udzielanie świadczeń zdrowotnych planowych rozpoczęło się stopniowo i jest związane ze stosowaniem opracowanych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych MSSW procedur bezpieczeństwa. Na stronie internetowej w odrębnej zakładce umieszczono informację dla pacjenta o sposobie postępowania w związku z przyjęciem do szpitala do operacji planowej.

 

Wszyscy pacjenci z wyjątkiem pacjentów przyjmowanych w trybie jednodniowym winni mieć wykonany wymaz w kierunku koronawirusa na 24 godz. przed hospitalizacją. W przypadku braku wyniku po 24 godz. pacjent nie może być przyjęty do oddziału. Pacjent planowy nie może być przyjęty w przypadku dodatniego wyniku PCR w kierunku koronawirusa.

 

Realizacja świadczeń planowych oraz jednodniowych – stan na 1 lipca 2020 r.

♦ Oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej: przyjęcia pacjentów w zakresie chirurgii naczyniowej, w zakresie chirurgii onkologicznej – przyjęcia wszystkich pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym, w zakresie chirurgii ogólnej tylko przyjęcia „ostre”
♦ Oddział dermatologii dorosłych: przyjęcia pacjentów- świadczenia udzielane w Oddziale dermatologii dorosłych
♦ Oddział ginekologiczno-położniczy: przyjęcia planowe, jednodniowe. W chwili obecnej nie mogą być realizowane porody rodzinne
♦ Oddział kardiologii i chorób wewnętrznych: uruchomienie wszystkich przyjęć
♦ Oddział nefrologiczny: zgoda na przyjęcia pacjentów
♦ Oddział okulistyczny: przyjęcia planowe, uruchomione procedury jednodniowe
♦ Oddział neonatologiczny: realizuje świadczenia bez zmian
♦ Oddział neurologiczny: tylko przyjęcia „ostre”
♦ Klinika ortopedii i rehabilitacji: przyjęcia planowe
♦ Oddział otolaryngologiczny: przyjęcia planowe i jednodniowe dodatkowo zgoda na operacje zatok
♦ Oddział urologiczny i onkologii urologicznej: uruchomienie wszystkich przyjęć
♦ Oddział I wewnętrzny: tylko przyjęcia „ostre”
♦ Oddział II wewnętrzny i gastroenterologii: w zakresie chorób wewnętrznych tylko przyjęcia „ostre”. W zakresie gastroenterologii przyjęcia planowe w tym jednodniowe
♦ Zakład Medycyny Rodzinnej: pełna działalność z zaleceniem kontynuacji porad
telefonicznych
♦ Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna: zgoda na działalność planową z zaleceniem kontynuacji również teleporad
♦ Zakłady i pracownie diagnostyczne: przyjęcia planoweInformacje dla pacjenta o sposobie postępowania w związku z przyjęciem do szpitala do operacji planowej