Szanowni Państwo

W związku z licznymi wnioskami o przyjęcie do oddziału szpitala, kierowanymi poprzez stronę internetowej szpitala, uprzejmie informuję, że decyzja o hospitalizacji nie może być podjęta przez dyrektora szpitala na tej podstawie.

Decyzję o przyjęciu do oddziału szpitalnego podejmuje kierownik oddziału lub upoważniony przez niego lekarz na podstawie skierowania do szpitala, po zapoznaniu się z dokumentacja medyczną i po dokonaniu oceny stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia zdrowotne planowe ( zabiegi operacyjne, diagnostyczne ) są wykonywane w kolejności zgłoszenia się pacjenta do szpitala, z uwzględnieniem kategorii pilności zabiegu i stanu pacjenta. Termin wykonania świadczenia jest uzależniony od liczby oczekujących i aktualnych możliwości ich wykonania. Zasada ta nie dotyczy zabiegów ze wskazań ostrych, związanych z nagłym stanem zagrożenia zdrowia lub życia, które są wykonywanie bezzwłocznie.

W związku aktualną sytuacją stanu epidemii COVID-19 oraz nałożonym decyzją wojewody na MSSW obowiązkiem leczenia pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2, zmuszeni byliśmy wstrzymać czasowo zabiegi planowe. Kontynuowane są w MSSW świadczenia dla pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym oraz w przypadkach niezbędnej kontynuacji wieloetapowego leczenia.

Mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie w przypadku zmniejszenia obciążenia Szpitala związanego z walką z pandemią koronawirusa.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia należy bezzwłocznie konsultować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się do SOR.