W dniu 23.12.2021 r. Komendant Hufca Dzielnicy Wawer przekazał na ręce Dyrekcji MSSW Betlejemskie Światełko Pokoju.

Betlejemskie Światełko Pokoju.