Realizujemy w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych program zdrowotny pn.

„Program badań przesiewowych raka jelita grubego"

(Identyfikacja kandydatów do badań odbywa się przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej lub poprzez samodzielne zgłoszenie się do ośrodka ).
Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.

Uczestnicy programu:

 

Kryteria włączenia:

osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z  zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

osoby w wieku 20 – 49 lat z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

 

Kryteria wyłączenia:

objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
kolonoskopia w ostatnich 10 latach.

 

Program realizowany jest w Pracowni ednoskopii Miedzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie ( lokalizacja: łącznik C-D, piętro 3).
Telefon kontaktowy: 22 47- 35- 342

(Termin zakończenia realizacji umowy 31.12.2021 r.)