Informacje dotyczące dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość III stopnia:
www.bpp.gov.pl