Zastępca dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych 
dr n. ekon. Zbigniew Marcinkiewicz

Zastępca dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych kieruje i nadzoruje pracę pionu finansowo-księgowego.