Dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
ul. Bursztynowa 2
Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z póź. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych na wykonywanie usługi medycznej – rozbijanie kamieni nerkowych metodą ESWL w siedzibie Zamawiającego

 

Czas trwania zamówienia: 3 lata
Termin składania ofert upływa – 8.07.2019 r. o godzinie 10:00
Termin otwarcia ofert – 8.07.2019 r. o godzinie 12:00
Miejsce składania ofert w Kancelarii Szpitala
Materiały do konkursu zostały udostępnione na stronie internetowej Szpitala www.mssw.pl lub w Dziale Analiz Kosztów, Planowania i Rozliczeń Usług, pon. - pt. w godz. 8:00-14:00 Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Uprawnioną osobą do kontaktów z oferentami jest:
1. w sprawach medycznych – Z-ca Dyrektora ds. medycznych dr n. med. Witold Pikto-Pietkiwicz, tel.: 22 47-35-330
2. w sprawach formalnych – Kierownik Działu Analiz Kosztów, Planowania i Rozliczania Usług - mgr Bożena Kucharska, tel.: 22 47-35-125
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warszawa dnia 25 czerwca 2019 r.

DYREKTOR
dr Jarosław Rosłon


Załaczniki:

Ogłoszenie konkursu - plik w formacie PDF
Szczegółowe warunki - plik w formacie PDF
Umowa - plik w formacie PDF
zał. 1 - Formularz ofertowy - plik w formacie PDF
zał. 1 - Formularz ofertowy - plik w formacie DOCX
zał. 2 - Formularz cenowy - plik w formacie PDF
zał. 2 - Formularz cenowy - plik w formacie DOCX
zał. 3 - Oświadczenie oferenta - plik w formacie PDF
zał. 4 - Opis warunków - plik w formacie PDF
zał. 4 - Opis warunków - plik w formacie DOC


Rozstrzygnięcie konkursu - plik w formacie PDF