Dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
ul. Bursztynowa 2

OGŁASZA KONKURS OFERT
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji z kardiologii

w okresie od 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r.
na terenie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w w/w zakresie będą dostępne od dnia 04.07.2019 r. od godz. 9:00 w siedzibie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, 04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 w Kancelarii Szpitala oraz na stronie internetowej www.mssw.pl w zakładce konkursy ofert.


Załaczniki:

Ogłoszenie konkursu - plik w formacie PDF
Szczegółowe warunki - plik w formacie PDF