Międzyleski Szpital Specjalistyczny
w Warszawie
04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

ogłasza konkurs:

w zakresie pełnienia dyżurów
w Oddziale Urologicznym i Onkologii Urologicznej
w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

Warszawa, 30.08.2019 r.

szczegółowe warunki konkursu ofert - plik w formacie PDF

szczegółowe warunki konkursu ofert - plik w formacie DOC

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU:

zał. 1 - Formularz ofertowy - plik w formacie DOC
zał. 2 - Zestawienie czasu pracy - plik w formacie DOC
zał. 3 - Oświadczenie NFZ oferenta - plik w formacie DOC