MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
04-749 WARSZAWA ul. Bursztynowa 2

poszukuje kandydatów na stanowisko
Pracownik w Dziale Technicznym (elektro-medyk)

Wymagania dla kandydata:

- Wykształcenie minimum średnie kierunkowe
- Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
- Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z aparaturą medyczną
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
- Komunikatywność
- Bardzo dobra organizacja pracy i systematyczność
- Umiejętność pracy w zespole
- Zmysł techniczny, umiejętność diagnozy i naprawy sprzętu

Opis zadań na stanowisku:

- Przyjmowanie od użytkowników zgłoszeń i zleceń serwisowych związanych z aparaturą medyczną
- Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z serwisami aparatury medycznej
- Gromadzenie, segregowanie, rozliczanie i archiwizacja dokumentacji
- Prowadzenie pisemnej i elektronicznej ewidencji aparatury medycznej
- Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie przeglądów urządzeń i aparatury medycznej
- Kontrola utrzymania terminów wykonania przeglądów okresowych, zakupu nowego sprzętu, aktualizacja danych, weryfikacja stanu ilościowego sprzętu do programu ewidencyjnego
- Drobne naprawy sprzętu medycznego oraz jego konserwacje zgodnie z instrukcjami producenta

Oferujemy:

- Pracę w stałych godzinach;
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat
- Możliwość rozwoju zawodowego
- Atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane zawsze w terminie
- ZFŚS

Jeśli spełnisz powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie CV na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr tel. 22 47-35-401, 22 47-35-208
Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”

 

Informacja:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.