Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
zatrudni osobę na stanowisko:

Technika histopatologii w Zakładzie Patomorfologii,

Warunek niezbędny:
wykształcenie średnie medyczne (analityka medyczna) lub pokrewne (chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne), mile widziane:

- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- znajomość obsługi komputera.

Oferujemy:

- przygotowanie do pracy osoby bez doświadczenia, na miejscu w Zakładzie Patomorfologii,
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat lub pół etatu).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przyjmowanie materiałów biologicznych (tkankowych, cytologicznych) z oddziałów szpitalnych,
- asystowanie lekarzowi przy pobieraniu wycinków z dużych materiałów tkankowych (materiałów pooperacyjnych),
- przygotowanie materiału biologicznego do oceny mikroskopowej przez lekarza:
- zatapianie materiałów tkankowych w bloczkach parafinowych,
- krojenie bloczków parafinowych na mikrotomie,
- barwienie skrawków parafinowych
- obsługa innych urządzeń laboratoryjnych: kriostatu, procesora tkankowego, wirówki, cieplarki,
- wykonywanie badań śródoperacyjnych - (przygotowanie materiału tkankowego w trybie specjalnym)
- wykonywanie barwień histochemicznych
- samodzielne przygotowanie drobnych materiałów tkankowych do obróbki laboratoryjnej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:
22-47-35-368 (Zakład Patomorfologii)

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.