MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Działu Technicznego

OPIS STANOWISKA PRACY:


- Prowadzenie technicznych inspekcji budynków i urządzeń dla oceny ich stanu
- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizowanych zamówień publicznych
- Organizowanie i realizowanie kontroli wykonania: inwestycji technicznych, remontów, konserwacji
- Nadzór nad infrastrukturą techniczną Szpitala: w tym nadzór nad konserwacją sprzętu elektrycznego i aparatury medycznej
- Nadzór nad firmami prowadzącymi działalność usługową w zakresie obsługi technicznej Szpitala
- Przygotowanie harmonogramów rocznych przeglądów budynków i urządzeń, remontów i inwestycji
- Nadzór nad bieżącą eksploatacją i zużyciem czynników produkcji-media techniczne
- Realizacja zadań postawionych przed Działem Technicznym
- Przestrzeganie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Szpitala

 

WYMAGANIA:


- Wykształcenie wyższe kierunkowe
- 3 letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku
- Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
- Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych wspomagających pracę Działu i Szpitala
- Umiejętności kierownicze i organizacyjne
- Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę
- Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, WFOŚiG i samorządowych
- Umiejętność pracy w zespole
- Bardzo dobra organizacja pracy
- Przedstawienie zaświadczenia o niekaralności

 

Osoby spełniające powyższe wymagania, potrafiące odpowiedzialnie realizować powierzone zadania i zainteresowane pracą na stanowisku Kierownika Działu Technicznego prosimy o przesłanie CV  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 47 35 208

 

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.