Biuletyn Informacji Publicznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie:
dane teleadresowe, dane ułatwiające kontakt.

Nazwa jednostki:

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
NIP: 952-17-89-325
REGON: 01 06 69 853
KRS: 0000080872

Adres:

ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

Telefon:

(22) 47-35-383 Tel/Fax: (22) 815-67-39

Adres poczty internetowej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej:

www.mssw.pl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych Pacjentów jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;

  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 19:55 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 20:03 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 20:04 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 20:06 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 styczeń 2018 03:14 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 styczeń 2018 03:14 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 styczeń 2018 03:15 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:09 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:02 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:03 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:03 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 19:05 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 19:06 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 19:09 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 19:17 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 19:18 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 22:16 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 22:18 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 22:22 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 22:26 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 01:00 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 01:01 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 01:03 Edytor