Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (MSSW), adres:
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa.
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa. 
W razie wystąpienia takiej konieczności, dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści Jej danych oraz możliwość ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.  


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02, styczeń 2018 00:04 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18, marzec 2018 13:00 Edytor