W oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.) oraz dodatkowo:

  • dokumenty księgowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.),

  • dokumenty medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 6 sierpnia 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1318 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów  dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.2015 r. poz. 2069 ), 

  • dokumenty kadrowe, płacowe zgodnie z Kodeksem Pracy.


     

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02, styczeń 2018 00:05 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18, marzec 2018 14:22 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21, marzec 2018 02:29 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21, marzec 2018 15:23 Edytor