Majątek trwały MSSW stan na 30.06.2019 r.

Wykaz z podziałem na grupy rodzajowe.

Lp. Rodzaj majątku    
1. Grupa 0- Grunty 974 722,75  
2. Grupa 1- Budynki i budowle 89 910 000,56  
3. Grupa 2- Obiekty inż..Lądowej 486 443,45  
4. Grupa 3- Kotły, maszyny energetyczne 214 287,96  
5. Grupa 4- Maszyny ogólnego zastosowania 4 505 083,47  
6. Grupa 5- Specjalistyczne maszyny 77 690,96  
7. Grupa 6- Urządzenia techniczne 4 297 424,33  
8. Grupa 7- Środki transportu 197 500,00  
9. Grupa 8- Narzędzia i wyposażenie 78 916 458,42  
  Ogółem: 179 579 611,90  
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 22:43 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 22:44 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 22:45 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:18 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 17:10 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 19:50 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 19:52 Edytor