Powyżej 30 tys. euro

Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
D -49/N/19 - zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie w podziale na trzy zadania 11 październik 2019 Udostępniony przez: KK Odsłon: 19
U-47/N/19_Świadcenie usług w zakresie transportu sanitarnego na okres 12 miesięcy 07 październik 2019 Udostępniony przez: AG Odsłon: 55
D-37/N/19 Wymiana dźwigu windowego w budynku "A" Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 2 powtórzenie 27 wrzesień 2019 Udostępniony przez: MB Odsłon: 66
D-45/N/19_Dostawa materiałów zużywalnych do operacji zaćmy 18 wrzesień 2019 Udostępniony przez: AG Odsłon: 125
D-30/N/19 Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - powtórzenie 13 wrzesień 2019 Udostępniony przez: MB Odsłon: 229
D-32/N/19_Dostawa stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz urzadzeń do resynchronizacji wraz z akcesoriami (powtórzenie) 29 lipiec 2019 Udostępniony przez: AG Odsłon: 131
D-42/N/19_Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych obwodowych 23 lipiec 2019 Udostępniony przez: AG Odsłon: 243
D-37/N/19 Wymiana dźwigu windowego w budynku "A" Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - powtórzenie 17 lipiec 2019 Udostępniony przez: MB Odsłon: 168
U- 31/N/19 - usługi związane z utrzymaniem w ruchu i bieżącą konserwacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie 17 lipiec 2019 Udostępniony przez: KK Odsłon: 142
RB-39/N/19 Adaptacja pomieszczen Planowej Izby Przyjęć wraz z akupem wyposażenia w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie 08 lipiec 2019 Udostępniony przez: MB Odsłon: 201