INFORMACJE BIP

Tytuł Autor Odsłony
Struktura własnościowa Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 236
Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 278
Status prawny lub forma prawna Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 202
Regulamin organizacyjny Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 266
Przedmiot działalności Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 194
Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 267
Majątek Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 195
Dane o podmiocie Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 210
Zasady działania Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 186
Rejestry, ewidencje, archiwa Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 216