INFORMACJE BIP

Tytuł Autor Odsłony
Struktura własnościowa Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 335
Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 395
Status prawny lub forma prawna Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 300
Regulamin organizacyjny Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 356
Przedmiot działalności Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 266
Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 399
Majątek Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 282
Dane o podmiocie Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 306
Zasady działania Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 269
Rejestry, ewidencje, archiwa Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 308