INFORMACJE BIP

Tytuł Autor Odsłony
Struktura własnościowa Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 88
Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 94
Status prawny lub forma prawna Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 71
Regulamin organizacyjny Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 108
Przedmiot działalności Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 78
Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 78
Majątek Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 71
Dane o podmiocie Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 69
Zasady działania Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 70
Rejestry, ewidencje, archiwa Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 91