INFORMACJE BIP

Tytuł Autor Odsłony
Struktura własnościowa Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 54
Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 43
Status prawny lub forma prawna Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 45
Regulamin organizacyjny Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 50
Przedmiot działalności Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 50
Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 45
Majątek Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 48
Dane o podmiocie Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 46
Zasady działania Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 47
Rejestry, ewidencje, archiwa Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 58