INFORMACJE BIP

Tytuł Autor Odsłony
Struktura własnościowa Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 126
Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 133
Status prawny lub forma prawna Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 103
Regulamin organizacyjny Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 151
Przedmiot działalności Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 117
Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 125
Majątek Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 111
Dane o podmiocie Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 107
Zasady działania Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 99
Rejestry, ewidencje, archiwa Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 120