INFORMACJE BIP

Tytuł Autor Odsłony
Struktura własnościowa Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 283
Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 337
Status prawny lub forma prawna Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 246
Regulamin organizacyjny Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 307
Przedmiot działalności Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 233
Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 335
Majątek Szpitala Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 241
Dane o podmiocie Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 264
Zasady działania Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 226
Rejestry, ewidencje, archiwa Udostępniony przez: Edytor Odsłon: 264