OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
msssw.pl strona Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego
Strona główna arrow Pakiet onkologiczny  
 
ZASADY PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH Drukuj E-mail

Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala mogą być przyjmowani:

1. w trybie planowym
2. w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
3. w trybie nagłym


I. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym:
1. Pacjent zgłaszający się do rejestracji Izby Przyjęć podaje skierowanie do szpitala oraz dokumenty potwierdzające dane osobowe /dowód osobisty ewentualnie paszport, a dla obcokrajowców rodzaj i numer karty pobytu oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej/.
2. Pacjent podaje dane osoby, której można udzielić informacji o jego pobycie w szpitalu i stanie zdrowia.
3. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza podpisem zgodę na hospitalizację oraz zgodę na udzielanie informacji o jego pobycie, stanie zdrowia i udostępnianie dokumentów lub oświadczenie o nieudzielaniu powyższych informacji.
4. Pacjent kierowany jest do przebieralni, gdzie osoba uprawniona dokonuje spisu w dwóch egzemplarzach rzeczy pacjenta – jeśli zostawia je w Szpitalnym Magazynie Ubraniowym. Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi załączony jest do pozostawionych rzeczy.
5. Sanitariusz/ka zabiera z rejestracji historię choroby i odprowadza/zawozi pacjenta do oddziału.
6. Sanitariusz/ka przekazuje pacjenta i jego dokumentację personelowi oddziału.

II. Pacjenci przyjmowani w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania:

1. Pacjent zgłasza się do rejestracji Izby Przyjęć.
2. Pielęgniarka/rejestratorka informuje o przybyciu pacjenta lekarza dyżurnego I.P.
3. Pielęgniarka/rejestratorka dokonuje czynności rejestracyjnych na podstawie dokumentów jak w punkcie I.1 tzn.dowodu osobistego  lub paszportu. W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta na to nie pozwala dane te są zbierane w gabinecie gdzie pacjent jest badany lub od rodziny/opiekuna pacjenta.
4. Wskazuje pacjentowi poczekalnię lub gabinet, w którym pacjent będzie badany.
5. Lekarz dyżurny I.P. bada pacjenta, podejmuje decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.
6. Na badania diagnostyczne wykonywane poza I.P. pacjent transportowany jest przez sanitariusza/kę.
7. Lekarz dyżurny I.P. decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
8. Dalsze czynności związane z przyjmowaniem pacjenta do szpitala odbywają się jak w I pkt 4-6.

III. Pacjenci przyjmowani w trybie nagłym:
1. W pierwszej kolejności zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
2. Lekarz I.P. zobowiązany jest do natychmiastowej oceny stanu zdrowia i podjęcia działań zależnych od tej oceny.
3. W przypadku pacjenta nieprzytomnego lub pacjenta, z którym nie jest możliwe uzyskanie dwustronnego kontaktu logicznego, decyzję dotyczącą postępowania z pacjentem /hospitalizacja, transport do innego ośrodka, diagnostyka inwazyjna, zabieg operacyjny/ podejmowane są przez lekarza I.P. lub zespół lekarzy zgodnie z najlepszą wiedzą i aktualnymi standardami medycznymi odnoszącymi się rozpoznania choroby ustalonego lub prawdopodobnego /z wyłączeniem art 4 Ustawy o zawodzie lekarza – dotyczy stanu zagrożenia życia/.
4. Lekarz dyżurny zleca przyjęcie pacjenta do oddziału.
5. Czynności rejestracyjne wykonywane są po wykonaniu czynności medycznych.
6. W przypadku pozostawienia w I.P. rzeczy pacjenta nieprzytomnego wykonywany jest ich spis oraz przekazanie tych rzeczy do magazynu szpitalnego. Rzeczy wartościowe przekazywane są do depozytu.

WAŻNE!  W przypadku gdy system eWUŚ nie potwierdzi ubezpieczenia pacjenta obowiązek wyjaśnienia sprawy w NFZ spoczywa na pacjencie, a nie personelu Izby Przyjęć. 

ODMOWA PRZYJĘCIA DO SZPITALA

W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala lekarz I.P:
Udziela pacjentowi wskazówek dotyczących dalszego postępowania i leczenia
Wydaje pacjentowi kartę informacyjną I.P.
W przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na pozostanie w szpitalu i odmawia podpisania stosownego oświadczenia, lekarz I.P. dokonuje zapisu w dokumentacji medycznej.

PACJENCI PRZYJMOWANI DO SZPITALA POWINNI POSIADAĆ:

  • Przybory toaletowe
  • Ręcznik
  • Piżamę i kapcie
  • Bieliznę osobistą
  • Ewentualnie sztućce, talerzyk i kubek


Szpital zabezpiecza wyżej wymienione rzeczy w przypadkach, kiedy pacjent ich nie posiada.


 
wstecz   dalej »
 
 
Top!
Top!