Biuletyn Informacji Publicznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie:
dane teleadresowe, dane ułatwiające kontakt.

Nazwa jednostki:

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
NIP: 952-17-89-325
REGON: 01 06 69 853
KRS: 0000080872

Adres:

ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

Telefon:

(22) 47-35-383 Tel/Fax: (22) 815-67-39

Adres poczty internetowej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej:

www.mssw.plRaport o sytuacji ekonomiczno-finansowej - plik w formacie PDF


Ogłoszenie/Zaproszenie

do składania ofert w ramach postępowania na usługi społeczne, prowadzonego na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na okres 24 miesięcy dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Treść ogłoszenia w załączniku w formacie PDF - Załącznik Ogłoszenia 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny
w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pani Anna Walosińska, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 694 488 138,
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h), tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
4) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, co wynika z art. . 6 ust. 1 lit f) tj. w związku z uzasadnionym interesem administratora,
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np.: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych),
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej,
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 


Administrator techniczny strony internetowej

Wszelkie uwagi odnośnie technicznego/programistycznego (nie związanego z zawartością merytoryczną/treścią) funkcjonowania strony internetowej prosimy kierować do administratora strony: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.