Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Adres:
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

Telefon:
(22) 47-35-383 Tel/Fax: (22) 815-67-39

Adres poczty internetowej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej:
www.mssw.pl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych Pacjentów jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;

  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Inspektor Ochrony Danych: Michał Mrówka  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 styczeń 2018 00:54 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 12:58 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:24 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:25 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:27 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:30 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:32 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:33 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:34 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:35 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:35 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:37 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:39 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:40 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 01:58 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 19:22 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 19:23 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 listopad 2018 21:53 Edytor