Miedzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie działa w oparciu o:

- Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.),

- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm), 

- Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie,

- Inne przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 22:31 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 22:32 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:18 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 02:25 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 19:53 Edytor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 18:25 Edytor