Oświadczenie cząstkowe dotyczące stanu kontroli zarządczej