Informacje dotyczące zmian zachodzących w treści BIP MSSW

 

Data wprowadzenia zmiany
Dokument /Kategoria
Opis zmiany
Autor zmiany
Wprowadził zmianę
         
09.10.2012
Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje
Uaktualniono organy Szpitala, nazwiska osób sprawujących w nich funkcje, kompetencje osób oraz zapisy dotyczące Rady Społecznej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Struktura własnościowa szpitala
Uaktualniono informacje dotyczące gruntów i nieruchomości
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Zasady działania
Uaktualniono wykaz przepisów prawnych na podstawie, których działa Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Schemat organizacyjny
Utworzono nowy dokument
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Utworzono nowy dokument
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Rejestry, ewidencje, archiwa
Utworzono nowy dokument
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Zasady udostępniania danych
Uaktualniono ustawy, w oparciu o które, udostępniane są dane
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Instrukcja obsługi strony
Uaktualniono i uszczegółowiono zapis
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Przedmiot działalności
Uaktualniono cele i zadania
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
w Warszawie
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Status prawny lub forma prawna
Uaktualniono zapis w związku z obowiązującą ustawą o działalności leczniczej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Redakcja BIP
Utworzono nowy dokument
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2012
Majątek Szpitala
Utworzono nowy dokument
Małgorzata Trzeciak
Sebastian Tumiłowicz
07.01.2013
Schemat organizacyjny
Wymieniono schemat organizacyjny przedsiębiorstw podmiotu leczniczego
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
04.10.2013
Schemat organizacyjny
Usunięto schemat organizacyjny przedsiębiorstw podmiotu leczniczego oraz wymieniono schemat organizacyjny podmiotu leczniczego -MSSW
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
04.10.2013
Majątek MSSW
Uaktualniono wartości majątku trwałego MSSW zgodnie ze stanem na 31.08.2013 r.
Małgorzata Trzeciak
Sebastian Tumiłowicz
04.10.2013
Status prawny lub forma prawna
Uaktualniono zapis dotyczący Dziennika Ustaw,
w którym opublikowana jest ustawa o działalności leczniczej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
04.10.2013
Zasady działania
Uaktualniono zapis dotyczący Dziennika Ustaw, w którym opublikowana jest ustawa o działalności gospodarczej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
09.10.2013
Schemat organizacyjny
Wprowadzono zaktualizowany schemat organizacyjny podmiotu leczniczego - MSSW
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
06.02.2014
Schemat organizacyjny
Wprowadzono zaktualizowany schemat organizacyjny podmiotu leczniczego - MSSW
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
06.02.2014
Majątek Szpitala
Uaktualniono wartości majątku trwałego MSSW zgodnie ze stanem na 31.12.2013r
Małgorzata Trzeciak
Sebastian Tumiłowicz
05.03.2014
Schemat organizacyjny
W związku ze zmianami od 01.03.2014 r.
w schemacie organizacyjnym wprowadzono zaktualizowany schemat organizacjny podmiotu leczniczego - MSSW
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
18.11.2015
STRUKTURA - przychodnia specjalistyczna
uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy specjalistów
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
30.11.2015
STRUKTURA - oddziały szpitala
uaktualniono zapisy dotyczące kadry zarządzającej w Oddziale Neonatologicznym i Oddziale Ginekologiczno–położniczym
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
30.11.2015
STRUKTURA - Izba Przyjęć, Oddziały szpitala
uaktualniono; telefony; zapisy dotyczące kadry zarządzającej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
30.11.2015
Usługi komercyjne
uaktualniono cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
Urszula Cacko
Sebastian Tumiłowicz
28.01.2016
Schemat organizacyjny
uaktualniono schemat
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
28.01.2016
Usługi komercyjne
usunięto cennik badań diagnostycznych Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz zaktualizowano cennik Zakładu Radiologii
Bożena Kucharska
Sebastian Tumiłowicz
28.01.2016
STRUKTURA - oddziały szpitala
uaktualniono zapisy dotyczące kadry zarządzającej w Oddziale Neonatologicznym i Oddziale Ginekologiczno-położniczym
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
30.01.2016
STRUKTURA - lekarz rodzinny
uaktualniono informacje dotyczące Zakładu Medycyny Rodzinnej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
30.01.2016
STRUKTURA - Oddziały szpitala (Oddział otolaryngologiczny)
informacje dotyczące oddziału
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
30.01.2016
 
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
wprowadzono informację dotyczącą rodzaju działalności leczniczej oraz rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez MSSW
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
30.01.2016
usługi komercyjne
Wprowadzono cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjentów powyżej 72 godzin
Bożena Kucharska
Sebastian Tumiłowicz
01.02.2016
"Struktura" - "Przychodnia Specjalistyczna"
Uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy w Poradniach dermatologicznych oraz dni i godzin pracy rejestracji
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
15.02.2016
Majątek Szpitala
Uaktualniono wartość majątku trwałego MSSW zgodnie ze stanem na 30.09.2015
Małgorzata Trzeciak
Sebastian Tumiłowicz
01.03.2016
Usługi komercyjne
Zaktualizowano cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej
Urszula Cacko
Sebastian Tumiłowicz
01.03.2016
Struktura - Oddziały Szpitala
Uaktualniono zapisy dotyczące kadry zarządzającej w Oddziale chirurgii ogólnej
i naczyniowej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
01.03.2016
Struktura - Lekarz Rodzinny
Uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy rodzinnych dla dzieci
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
18.03.2016
Struktura - Przychodnia Specjalistyczna
zaktualizowano dni i godziny pracy rejestracji a także uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy Poradni dermatologicznych oraz zmieniono tekst dotyczący Poradni medycyny nuklearnej.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
18.03.2016
Struktura - „Oddziały szpitala” -„Centrum dermatologii”
uaktualniono zapisy dotyczące kadry zarządzającej w Oddziale chirurgii dermatologii dorosłych, dni i godziny pracy rejestracji, harmonogram przyjęć lekarzy w Poradniach dermatologicznych
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
18.03.2016
Schemat Organizacyjny
Uaktualniono schemat
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
25.04.2016
Majątek Szpitala
Uaktualniono wartości majątku trwałego MSSW zgodnie ze stanem na 31.03.2016
Małgorzata Trzeciak
Sebastian Tumiłowicz
26.04.2016
Przychodnia Specjalistyczna
Uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy w Poradniach: chirurgii ogólnej; chirurgii urazowo-ortopedycznej;
gastroenterologicznej; kardiologicznej; otolaryngologicznej;
nefrologicznej; neurologicznej.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
10.05.2016
Oddział I wewnętrzny
Uaktualniono zapisy dotyczące kadry
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
10.05.2016
Struktura - lekarz rodzinny
Uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu
przyjęć lekarzy
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
30.05.2016
Usługi komercyjne
Zaktualizowano cennik opłat za udostępnianie
dokumentacji medycznej
Urszula Cacko
Sebastian Tumiłowicz
14.06.2016
„Zasady udostępniana danych”, „Instrukcja obsługi strony”, „Zasady działania”, „Status prawny lub forma prawna „
Uaktualniono namiary ustawowe aktów prawnych
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
14.06.2016
Majątek Szpitala
wartości majątku trwałego MSSW zgodnie ze stanem na 31.05.2016r.
Małgorzata Trzeciak
Sebastian Tumiłowicz
14.06.2016
Ponowne wykorzystywanie
dodano nową zakładkę w menu na stronie BIP Szpitala
Agnieszka Wolska
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
18.07.2016
Struktura
uaktualniono kadrę zarządzającą w Oddziale chirurgii ogólnej
i naczyniowej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
02.08.2016
Usługi komercyjne
Uaktualniono cenniki, zgodnie ze stanem na 1.08.2016r.
Bożena Kucharska
Sebastian Tumiłowicz
02.08.2016
Schemat organizacyjny
Uaktualniono schemat organizacyjny
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
02.08.2016
Zasady udostępniania danych
uaktualniono namiary ustawowe na ustawę
o rachunkowości
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
01.09.2016
Usługi komercyjne
zaktualizowano cennik opłat za udostępnianie
dokumentacji medycznej
Urszula Cacko
Sebastian Tumiłowicz
01.09.2016
Majątek Szpitala
uaktualniono wartości majątku trwałego MSSW zgodnie ze stanem na 30.06.2016 r.
Małgorzata Trzeciak
Sebastian Tumiłowicz
18.10.2016
Struktura / lekarz rodzinny
uaktualniono dane kadrowe, godziny przyjęć lekarzy rodzinnych dla dzieci.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
18.10.2016
Struktura / Oddziały szpitala
uaktualniono dane dotyczące kadry zarządzającej w Oddziale nefrologicznym i Oddziale neonatologicznym
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
03.11.2016
Informacje w BIP - schemat organizacyjny
uaktualniono schemat organizacyjny zgodnie ze stanem na 1,11,2016 r.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
03.11.2016
Struktura/Oddziały szpitala/Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej
uaktualniono nazewnictwo oddziału
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
03.11.2016
Informacje w BIP - rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
uaktualniono rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
10.11.2016
Struktura/Oddziały szpitala/Oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej
uaktualniono tekst opisujący Oddział
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
01.03.2017
Usługi komercyjne
Uaktualniono cennik udostępniania dokumentacji medycznej ze stanem na 1.03.2017 r. oraz godziny pobierania opłat w Kasie i Kancelarii Szpitala
Urszula Cacko, Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
01.03.2017
Struktura/Oddziały szpitala/Oddziały: dermatologii dorosłych; dermatologii dziecięcej; nefrologii; anestezjologii i intensywnej terapii
Uaktualniono skład kadry zarządzającej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
17.03.2017
Schemat organizacyjny
Uaktualniono schemat organizacyjny
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
17.03.2017
Informacje w BIP - rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
Uaktualniono - rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
17.03.2017
Struktura / Przychodnia specjalistyczna
dopisano Poradnię chirurgii onkologicznej.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
17.03.2017
Majątek Szpitala
uaktualniono wartości majątku trwałego MSSW zgodnie ze stanem na 31.01.2017 r.
Małgorzata Trzeciak
Sebastian Tumiłowicz
22.03.2017
Przychodnia specjalistyczna
uaktualniono harmonogram przyjęć lekarzy uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy w Poradniach: chirurgii ogólnej; chirurgii onkologicznej; chirurgii urazowo-ortopedycznej; gastroenterologicznej; chorób płuc; kardiologicznej; nefrologicznej; okulistycznej; reumatologicznej;
urologicznej; neurologicznej.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
13.04.2017
Struktura/Oddziały szpitala/Oddział I Wewnętrzny
uaktualniono zapisy dotyczące kadry zarządzającej oraz pozostały tekst opisujący Oddział .
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
17.05.2017
Informacje BIP – Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje
uaktualniono dane Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekploatacyjnych
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
17.05.2017
Usługi komercyjne
uaktualniono cennik udostępniania dokumentacji
medycznej zgodnie ze stanem na 11.05.2017 r.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
17.05.2017
Struktura/Oddziały szpitala/Oddział neonatologiczny
uaktualniono skład kadry zarządzającej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
30.05.2017
Usługi komercyjne
uaktualniono cennik udostępniania dokumentacji
medycznej zgodnie ze stanem na 01.06.2017 r.
Urszula Cacko
Sebastian Tumiłowicz
08.08.2017
Informacje w BIP - struktura - Przychodnia Specjalistyczna
uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy w Poradniach: chirurgii naczyniowej; chirurgii urazowo–ortopedycznej; gastroenterologicznej; chorób płuc; ginekologiczno - położniczej; okulistycznej; otolaryngologicznej,
endokrynologicznej - osteoporozy.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
08.08.2017
Majątek Szpitala
uaktualniono wartości majątku trwałego MSSW zgodnie
ze stanem na 30.06.2017r.
Marcin Szuflitowski
Sebastian Tumiłowicz
08.08.2017
"Informacje w BIP", "Zasady działania", "Status prawny lub forma prawna", "Instrukcje w BIP", "Zasady udostępniania danych"
uaktualniono namiary na dzieniki ustaw
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
08.08.2017
Dane o podmiocie
informację dotyczącą postępowania na usługi społeczne zarchiwizowano
Administrator strony
Administrator strony
01.09.2017
usługi komercyjne
uaktualniono cennik udostępniania dokumentacji
medycznej zgodnie ze stanem na 01.09.2017 r.
Urszula Cacko
Administrator strony
03.10.2017
Informacje w BIP - Informacje - Schemat organizacyjny
uaktualniono schemat organizacyjny
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
03.10.2017
Oddziały szpitala
dopisano nową strukturę pn. III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydział Lekarski WUM - Zespół Oddziałów Klinicznych oraz uaktualniono w Oddziałach: I Wewnętrznym, Kardiologii i chorób wewnętrznych, Neonatologicznym, Ginekologiczno - położniczym zapisy dotyczące kadry zarządzającej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
03.10.2017
Usługi komercyjne
wprowadzono cenniki obowiązujące od 1.10.2017r.
Bożena Kucharska
Sebastian Tumiłowicz
27.11.2017
rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
uaktualniono dokument
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
28.11.2017
Informacje w BIP – Struktura – Przychodnia Specjalistyczna
uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy w Poradniach: chirurgii urazowo-ortopedycznej; chirurgii naczyniowej; endokrynologicznej; gastroenterologicznej; ginekologiczno-położniczej; kardiologicznej; neurologicznej.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
01.12.2017
usługi komercyjne
uaktualniono cennik udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie ze stanem na 01.12.2017.
Urszula Cacko
Sebastian Tumiłowicz
01.12.2017
schemat organizacyjny
uaktualniono schemat organizacyjny zgodnie ze stanem na 29.11.2017.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
01.12.2017
organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje-
uaktualniono dokument zgodnie ze stanem faktycznym.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
01.12.2017
przedmiot działalności
uaktualniono dokument zgodnie ze stanem faktycznym.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
05.12.2017
Informacje w BIP – Struktura – Przychodnia Specjalistyczna oraz Oddziały Szpitala - Centrum dermatologii
uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć
lekarzy w Poradniach dermatologicznych
oraz dni i godziny pracy rejestracji poradni dermatologicznych
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
13.12.2017
Informacje w BIP - Struktura lekarz rodzinny
Uaktualniono zapisy dotyczące nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
4.01.2018
Struktura/ Przychodnia Specjalistyczna
 
usunięto zapisy dotyczące Rehabilitacji / Poradni rehabilitacyjnej
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
4.01.2018
Struktura/ Oddziały szpitala/ Centrum dermatologii i Centrum Uronefrologii
w związku z likwidacją struktury pod nazwą „centrum” dotyczącego nefrologii, urologii, dermatologii uaktualniono przedmiotowe zapisy zgodnie ze stanem faktycznym.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
4.01.2018
Struktura/ Oddziały szpitala: Oddział ginekologiczno – położniczy, Oddział dermatologii dorosłych
uaktualniono zapisy dotyczące kadry zarządzającej zgodnie ze stanem faktycznym.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
4.01.2018
Usługi komercyjne
doprecyzowano zapisy dotyczące możliwości wykonywania badań komercyjnych w MSSW oraz kogo dotyczą opłaty za świadczenia medyczne a także uaktualniono cenniki zgodnie ze stanem faktycznym
Bożena Kucharska
Sebastian Tumiłowicz
 
9.01.2018
 
Informacje w BIP - schemat organizacyjny
uaktualniono schemat organizacyjny zgodnie ze stanem faktycznym.
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
 
10.01.2018
 
struktura -lekarz rodzinny
 
uaktualniono zapisy dotyczące kadry medycznej
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
 
10.01.2018
 
struktura - Oddziały szpitala - Oddział Otolaryngologiczny
 
uaktualniono zapis dotyczący tytułu naukowego Zastępcy Kierownika Oddziału
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
 
12.01.2018
 
Statut i Regulamin Organizacyjny MSSW
 
umieszczono na stronie BIP informacje dotyczące Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
 
12.01.2018
 
Struktura - lekarz rodzinny
 
uaktualniono zapisy dotyczące przyjęć lekarzy
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
 
02.02.2018
 Informacje w BIP - struktura - Przychodnia Specjalistyczna
uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy w poradniach dermatologicznych, danych dotyczących nowego Kierownika, usunięto dane dotyczące Poradni medycyny nuklearnej, gdyż nie jest to typowa poradnia specjalistyczna i nie jest w strukturach Przychodni specjalistycznej
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
 
02.02.2018
 
 Informacje w BIP - struktura - Oddziały Szpitala - Oddziały: dermatologii dorosłych, chirurgii naczyniowej i onkologicznej
 uaktualniono dane dotyczące: w przypadku dermatologii - pracowni dermatologicznych, w przypadku chirurgii - pracowni USG - przepływy naczyniowe
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
05.02.2018
 
 Majątek Szpitala
 
uaktualniono wartości majątku trwałego MSSW zgodnie ze stanem na 30.11.2017 r.
 
Marcin Szuflitowski
 
Sebastian Tumiłowicz
 
20.02.2018
Informacje w BIP - Struktura - Przychodnia Specjalistyczna
 
Uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy w poradniach specjalistycznych
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
 
20.02.2018
 
Informacje w BIP - Struktura - Oddziały Szpitala - Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
 
Uaktualniono dane dotyczące kadry zarządzającej
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
 
01.03.2018
Usługi komercyjne
 
uaktualniono cennik udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie ze stanem na 1,03.2018
 
Urszula Cacko
 
Sebastian Tumiłowicz
 
15.03.2018
 
Struktura/Oddziały szpitala - Oddziały: Wewnętrzny, Ginekologiczno-Położniczy
 
Uaktualniono zapisy dotyczące zastępców kierowników
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
04.04.2018
 
 
Regulamin organizacyjny, schemat organizacyjny
 
Uaktualniono dokumenty zgodnie ze stanem na 01.04.2018 r.
 
Barbara Kacperek
 
Sebastian Tumiłowicz
01.05.2018
Regulamin organizacyjny
Uaktualniono dokumenty zgodnie ze stanem na 01.05.2018 r.
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
25.05.2018
Informacje BIP / Regulamin organizacyjny
Uaktualniono tekst Regulaminu MSSW
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
28.05.2018
Zakładki: start, kontakt, ochrona danych osobowych
uaktualniono zapisy w zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO
Dariusz Skowera - Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Sebastian Tumiłowicz
28.05.2018
Zakładka: zasady udostępninia danych
usunięto nieaktualne zapisy dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych i w to miejsce wprowadzono namiary na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dariusz Skowera - Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Sebastian Tumiłowicz
1.06.2018
Usługi komercyjne
 
uaktualniono cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
Urszula Cacko
 
Sebastian Tumiłowicz
4.07.2018
Informacje BIP/Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
Uaktualniono tekst Statutu MSSW zgodnie z uchwałą nr 70/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
13.07.2018
Regulamin Organizacyjny
aktualizacja ze stanem na dzień 09.07.2018
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
20.07.2018
Regulamin Organizacyjny
aktualizacja ze stanem na dzień 19.07.2018
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
01.09.2018
usługi komercyjne
uaktualniono cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennik procedur szpitalnych zgodnie ze stanem faktycznym
Barbara Kacperek
Sebastian Tumiłowicz
01.09.2018 Schemat Organizacyjny Schemat Organizacyjny -aktualizacja ze stanem na dzień 01.09.2018 Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
01.09.2018 Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny - aktualizacja ze stanem na dzień 01.09.2018 Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
04.09.2018 Rodzaj działalności oraz zakres świadczeń  uaktualniono rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
02.10.2018 Regulamin organizacyjny uaktualniono regulamin organizacyjny zgodnie ze stanem na 01.10.2018 Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
02.10.2018 Schemat organizacyjny uaktualniono schemat organizacyjny zgodnie ze stanem na 01.10.2018 Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
06.11.2018 Schemat organizacyjny schemat organizacyjny zgodnie ze stanem na 01.11.2018 Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
06.11.2018 Regulamin organizacyjny regulamin organizacyjny zgodnie ze stanem na 01.11.2018 Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
01.12.2018 Usługi komercyjne Uaktualniono cennik udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie ze stanem na 01.12.2018 Urszula Cacko Sebastian Tumiłowicz
01.01.2019 Informacje BIP / Regulamin Organizacyjny Uaktualniono tekst Regulaminu MSSW Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
01.03.2019 Usługi komercyjne Uaktualniono cennik udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie ze stanem na 01.03.2019 Urszula Cacko Sebastian Tumiłowicz
15.04.2019 Informacje BIP / regulamin organizacyjny Uaktualniono tekst regulaminu MSSW Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
15.04.2019 Informacje BIP / schemat organizacyjny Uaktualniono schemat organizacyjny zgodnie ze stanem na kwiecień 2019 r. Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
16.04.2019 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych Uaktualniono informację o rodzaju działalności leczniczej oraz zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
9.05.2019 Informacje BIP/Regulamin Organizacyjny Uaktualniono tekst Regulaminu MSSW Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
9.05.2019 Informacje BIP/Schemat Organizacyjny uaktualniono schemat organizacyjny zgodnie ze stanem na maj 2019 r. Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
01.06.2019 Usługi komercyjne Uaktualniono cennik udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie ze stanem na 01.06.2019 Urszula Cacko Sebastian Tumiłowicz
06.08.2019 Majątek Szpitala Uaktualniono wartości majątku trwałego MSSW zgodnie ze stanem na 30.06.2019 r. Małgorzata Trzeciak Sebastian Tumiłowicz
06.08.2019 Informacje w BIP: zasady działania uaktualniono namiar ustawowy na dziennik ustaw Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
13.08.2019 Struktura - Lekarz rodzinny uaktualniono kadrę medyczną Zakładu Medycyny Rodzinnej oraz przyjęcia przez lekarzy rodzinnych dla dzieci. Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
01.09.2019 Informacje
BIP - Organy
Szpitala i
osoby
sprawujące
w nich
funkcje oraz
kompetencje
Uaktualniono dane
Zastępcy dyrektora ds.
finansowo -
ekonomicznych
Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
01.09.2019 Ponowne
wykorzystanie
Uaktualniono
namiary ustawowe
Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
01.09.2019 Usługi
komercyjne
Zaktualizowano
cenniki, w tym
cennik za
udostępnianie
dokumentacji
medycznej
Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
01.09.2019 Informacje
BIP/Regulamin
Organizacyjny
Uaktualniono tekst
Regulaminu MSSW
Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
01.09.2019 Informacje
BIP/Schemat
Organizacyjny
Uaktualniono schemat
organizacyjny
zgodnie ze stanem na
wrzesień 2019 r.
Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
03.09.2019 Struktura/ przychodnia specjalistyczna

Uaktualniono zapisy dotyczące harmonogramu przyjęć lekarzy specjalistów w Poradniach dermatologicznych

Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
27.09.2019

Struktura/
oddziały szpitala

Doprecyzowano zapisy dotyczące SOR

Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
17.11.2019

Informacje BIP/ Regulamin Organizacyjny

Uaktualniono tekst Regulaminu MSSW

Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
17.11.2019 Informacje BIP/ Schemat Organizacyjny Uaktualniono zgodnie ze stanem na 14.11.2019 r. Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
17.11.2019 Struktura - Oddziały Szpitala Uaktualniono w nazewnictwie Klinik nazwy Wydziałów Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
29.11.2019 Informacje BIP / Regulamin Organizacyjny Uaktualniono tekst Regulaminu MSSW Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
29.11.2019 Informacje
BIP/Schemat
Organizacyjny
Uaktualniono schemat
organizacyjny
zgodnie ze stanem na
listopad 2019 r.
Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
 01.12.2019  Usługi komercyjne Uaktualniono cennik udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie ze stanem na 01.12.2019 Urszula Cacko Sebastian Tumiłowicz
09.12.2019 Strona startowa; kontakt; informacje prawne - ochrona danych osobowych Uaktualniono klauzulę informacyjną Violetta Matusiak Administrator
09.12.2019 Informacje prawne - polityka prywatności Uaktualniono politykę prywatności Violetta Matusiak Administrator
31.12.2019 Informacje
BIP/Regulamin
Organizacyjny
Uaktualniono regulamin
organizacyjny
Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
31.12.2019 Informacje
BIP/Schemat
Organizacyjny
Uaktualniono schemat
organizacyjny
Barbara Kacperek Sebastian Tumiłowicz
29.01.2020 informacje ogólne/redakcja Uaktualniono dane personalne jednego z redaktorów Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Administrator
18.02.2020 Majątek Szpitala

Uaktualniono wartości majątku trwałego MSSW zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r.

Małgorzata Trzeciak Administrator
25.02.2020 Informacje BIP / Regulamin Organizacyjny

Uaktualniono tekst Regulaminu MSSW

Barbara Kacperek Administrator
27.02.2020 Status prawny i forma prawna; Zasady działania

Uaktualniono namiary na Dziennik Ustaw Ustawy o działalności leczniczej

Barbara Kacperek Administrator
01.03.2020 Usługi komercyjne

Zaktualizowano cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej - obowiązuje od 1.03.2020 r.

Urszula Cacko Administrator
31.05.2020 Usługi komercyjne

Zaktualizowano cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej - obowiązuje od 1.06.2020 r.

Urszula Cacko Administrator
08.08.2020 Informacje BIP / Regulamin Organizacyjny

Uaktualniono tekst Regulaminu MSSW

Barbara Kacperek Administrator
31.08.2020 Usługi komercyjne

Zaktualizowano cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej - obowiązuje od 1.09.2020 r.

Urszula Cacko Administrator
13.09.2020 Organy szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje oraz kompetencje

uaktualniono dane p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Barbara Kacperek Administrator
11.12.2020 Usługi komercyjne

Zaktualizowano cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej - obowiązuje od 07.12.2020 r.

Agnieszka Kopeć Administrator
28.05.2021 Usługi komercyjne

Zaktualizowano cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej - obowiązuje od 01.06.2021 r.

Urszula Cacko Administrator
01.10.2021 Regulamin organizacyjny

Uaktualniono tekst Regulaminu organizacyjnego MSSW

Magdalena Kruszewska-Włodarczyk Administrator
01.10.2021 Schemat organizacyjny

Uaktualniono schemat organizacyjny

Magdalena Kruszewska-Włodarczyk Administrator
06.10.2021

Schemat organizacyjny
cz.2

Uaktualniono schemat organizacyjny

Magdalena Kruszewska-Włodarczyk Administrator
05.01.2022

Polityka prywatności

Uaktualniono dane Inspektora Ochrony Danych

Magdalena Kruszewska-Włodarczyk Administrator
05.01.2022

Ochrona danych Osobowych

Uaktualniono dane

Magdalena Kruszewska-Włodarczyk Administrator
01.03.2022

Usługi komercyjne

Zaktualizowano cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej - obowiązuje od 01.03.2022 r.

Magdalena Kruszewska-Włodarczyk Administrator
08.06.2022

Organy Szpitala i osoby sprawujące w nich funkcje

Aktualizacja danych personalnych

Magdalena Kruszewska-Włodarczyk Administrator
27.06.2022

Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej w 2021 r.

Aktualizacja danych

Magdalena Kruszewska-Włodarczyk Administrator
28.06.2022

Majątek trwały MSSW stan na 31.12.2021 r.

Aktualizacja danych

Magdalena Kruszewska-Włodarczyk Administrator
01.07.2022

Cennik opłat administracyjnych

Aktualizacja danych

Magdalena Kruszewska-Włodarczyk Administrator

 
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 styczeń 2018 00:38 Edytor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 marzec 2018 08:10 Edytor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 marzec 2018 06:40 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 04 kwiecień 2018 04:49 Edytor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 maj 2018 22:42 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 maj 2018 07:33 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 maj 2018 17:21 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 19:36 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 19:40 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 07:51 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 czerwiec 2018 07:17 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 04:49 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 lipiec 2018 21:57 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 lipiec 2018 09:32 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 02 wrzesień 2018 21:31 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 wrzesień 2018 04:25 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 wrzesień 2018 05:45 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 wrzesień 2018 06:09 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 październik 2018 05:51 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 listopad 2018 06:21 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 listopad 2018 20:52 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 styczeń 2019 19:08 Edytor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 luty 2019 22:46 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 14 kwiecień 2019 22:23 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 kwiecień 2019 13:15 Edytor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 maj 2019 16:53 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 02 czerwiec 2019 23:18 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 19:59 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 sierpień 2019 12:52 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 wrzesień 2019 08:43 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 wrzesień 2019 10:40 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 wrzesień 2019 10:21 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 wrzesień 2019 06:08 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 17 listopad 2019 21:35 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 listopad 2019 11:40 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 grudzień 2019 20:53 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 grudzień 2019 07:47 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 grudzień 2019 12:34 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 grudzień 2019 12:40 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 29 styczeń 2020 19:56 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 19 luty 2020 08:23 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 luty 2020 15:32 Edytor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 18:28 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 marzec 2020 22:48 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 maj 2020 10:48 Edytor
Artykuł został zmieniony. sobota, 08 sierpień 2020 09:15 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31 sierpień 2020 18:58 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 13 wrzesień 2020 15:19 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 grudzień 2020 00:21 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 maj 2021 05:56 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 październik 2021 18:46 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 08:49 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 05 styczeń 2022 13:28 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 marzec 2022 14:35 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 marzec 2022 09:04 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 09 marzec 2022 04:40 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 08 czerwiec 2022 08:31 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 08 czerwiec 2022 08:35 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 czerwiec 2022 21:57 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2022 19:13 Edytor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 czerwiec 2022 19:49 Edytor