Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udostępnia informacje sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1446).


1. Informacje sektora publicznego zawarte na stronie BIP Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie udostępnia się w celu ponownego wykorzystywania bez warunków i bezpłatnie.
2. Informacje sektora publicznego niezawarte na stronie BIP Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie udostępnia się na wniosek zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5 ustawy.
3. Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
4. W przypadku złożenia wnioskodawcy oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy w terminie 14 dni od otrzymania oferty (z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy).


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 styczeń 2018 01:48 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 wrzesień 2019 10:35 Edytor