Majątek trwały MSSW stan na 31.12.2019 r.

Wykaz z podziałem na grupy rodzajowe.

Lp. Rodzaj majątku    
1. Grupa 0- Grunty 974 722,75  
2. Grupa 1- Budynki i budowle 89 910 000,56  
3. Grupa 2- Obiekty inż..Lądowej 486 443,45  
4. Grupa 3- Kotły, maszyny energetyczne 1 718 648,07  
5. Grupa 4- Maszyny ogólnego zastosowania 4 498 385,57  
6. Grupa 5- Specjalistyczne maszyny 77 690,96  
7. Grupa 6- Urządzenia techniczne 4 301 081,51  
8. Grupa 7- Środki transportu 197 500,00  
9. Grupa 8- Narzędzia i wyposażenie 74 130 525,39  
  Ogółem: 176 294 998,26  
 

 
 
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 22:43 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 22:44 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 22:45 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:18 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 17:10 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 19:50 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 19:52 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 luty 2020 17:53 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 luty 2020 17:54 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 11:23 Edytor
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 11:25 Edytor