Dyrektor lek. med. Jarosław Rosłon, który:

  • Zarządza, kieruje i reprezentuje Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na zewnątrz,
  • samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala (chyba, że obowiązujące przepisy stanowią inaczej) i ponosi za nie odpowiedzialność.

 Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

  • Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa – funkcję sprawuje dr n. med. Witold Pikto-Pietkiewicz, który kieruje i nadzoruje pracę pionu medycznego w zakładach leczniczych „Lecznictwo stacjonarne” i „Lecznictwo ambulatoryjne”.
  • Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych - funkcję sprawuje mgr Marzena Dymkowska-Gacyk, która kieruje i nadzoruje pracę pionu administracyjno – eksploatacyjnego.
  • Zastępcy dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych – funkcję sprawuje dr n. ekon. Zbigniew Marcinkiewicz, który kieruje i nadzoruje pracę pionu finansowo-księgowego.
  • Zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa - funkcję sprawuje mgr Jolanta Leśniewska, która kieruje i nadzoruje pracę w pionie medycznym, w zakładach leczniczych: „Lecznictwo stacjonarne” i „Lecznictwo ambulatoryjne”. Odpowiada za zagwarantowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej w MSSW, organizuje i nadzoruje pracę personelu pielęgniarskiego, położnych, ratowników medycznych i pomocniczego personelu medycznego oraz działu higieny szpitalnej, centralnej sterylizacji, poradni profilaktyki i promocji zdrowia, a także pracownika socjalnego.

W Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie działa Rada Społeczna która jest: organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora.


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 22:52 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:15 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 wrzesień 2019 08:38 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 13 wrzesień 2020 15:17 Edytor