Podstawowym celem działania Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także promocja zdrowia;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

2. Realizując cele określone w ust. 1, MSSW uczestniczy w:

1) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;

1a) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu oraz kształceniu w zawodach mających zastosowanie w MSSW

2) prowadzeniu prac badawczych (badania kliniczne, eksperymenty medyczne, badanie leków).


Do podstawowych zadań MSSW należy:

1) zapewnienie ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej, specjalistycznej, pomocy doraźnej, rehabilitacji medycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego, zintegrowanego ratownictwa medycznego;

2) realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa;

3) wykonywanie innych zadań związanych z odrębnymi przepisami;

4) wykonywanie innej działalności gospodarczej określonej przez statut MSSW.


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 22:54 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:15 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 02:21 Edytor